Klachtencommissie

We doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u klachten heeft ten aanzien van ons en/of de behandeling. Mocht dit zo zijn, laat dit dan aan een van ons s.v.p. weten. We proberen er vervolgens samen met u uit te komen.

Indien u alsnog een officiële klacht wilt indienen, ligt er een folder hierover in de praktijk of kunt u terecht op de website:
www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/een-klacht-over-uw-fysiotherapeut.html
We stellen het op prijs als u ons hiervan op de hoogte stelt.

Privacy

We gaan zorgvuldig om met uw gegevens en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u informatie willen of heeft u vragen omtrent ons privacybeleid, schroom niet om ons hierover te benaderen.