Vergoedingen

Vergoedingen uit aanvullende verzekering
Fysiotherapie wordt in het algemeen niet vergoed uit de basisverzekering (zie voor uitzonderingen ‘Vergoedingen uit basisverzekering’ hieronder). Om de behandelingen vergoed te krijgen, heeft u een aanvullende verzekering nodig. We sturen de factuur dan rechtstreeks naar de verzekeraar. Kijkt u in uw verzekeringspapieren na of vraag aan uw zorgverzekeraar, hoeveel behandelingen fysiotherapie uit uw pakket vergoed worden. Indien u geen aanvullende verzekering heeft of het aantal behandelingen overschrijdt het aantal uit uw aanvullende pakket, sturen we de factuur naar uzelf en moet u deze zelf betalen.

Vergoedingen uit basisverzekering
De eerste 18 behandelingen fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Indien meer behandelingen nodig zijn, worden deze vergoed uit de aanvullende verzekering.
Mensen met een chronische indicatie op de lijst Borst moeten de eerste 20 behandelingen zelf of uit de aanvullende verzekering betalen. Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed.
Voor de basisverzekering geldt het eigen risico.
Vraag aan uw therapeut of uw klachten voorkomen op de chronische lijst Borst. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is dan wel een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk.